O jedné cestě z geometrie přes aritmetiku k algebře a zpět

Autoři

  • Filip Roubíček Matematický ústav AV ČR, Praha

Abstrakt

Vedení žáků k objevování matematických souvislostí a tvořivému řešení úloh představuje jednu z cest zkvalitňování matematického vzdělávání. Předpokladem je vytvoření výukového prostředí, které poskytuje žákům dostatek podnětů pro vlastní poznávání a přirozeně je aktivizuje. V článku je popsána jedna z možností užití různých matematických modelů v procesu zobecňování, konkrétně na příkladu objevování pravidelností v prostředí geometrických obrazců konstruovaných v pravidelné trojúhelníkové síti a vyjadřování těchto vztahů aritmetickými a algebraickými prostředky.

Stahování

Publikováno

2017-01-01

Jak citovat

Roubíček, F. (2017). O jedné cestě z geometrie přes aritmetiku k algebře a zpět. Matematika–Fyzika–Informatika, 26(1), 14–23. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/307

Číslo

Sekce

Matematika