Rozvíjanie fyzikálneho poznania prostredníctvom podujatí neformálneho vzdelávania

Autoři

  • Janka Raganová Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
  • Tomáš Pivarči Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Abstrakt

Príspevok sumarizuje skúsenosti získané v rámci prezentovania vedeckých stánkov na podujatí Noc výskumníkov v uplynulých šiestich rokoch. Na základe výsledkov ankety realizovanej v roku 2016 je diskutovaný význam tejto aktivity pre podporu školského fyzikálneho vzdelávania a rozvíjania fyzikálneho poznania žiakov základných a stredných škôl. Učiteľom a ostatným záujemcom prinášame návod na zhotovenie pomôcky, ktorá návštevníkov najviac zaujala – camery obscury – spolu s námetmi na jej využitie v školskom i mimoškolskom vzdelávaní.

Stahování

Publikováno

2017-04-30

Jak citovat

Raganová, J., & Pivarči, T. (2017). Rozvíjanie fyzikálneho poznania prostredníctvom podujatí neformálneho vzdelávania. Matematika–Fyzika–Informatika, 26(3), 219–226. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/342

Číslo

Sekce

Fyzika