Polibky kružnic: Philip Beecroft

Autoři

  • Pavel Leischner Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

Abstrakt

Článek seznamuje s téměř zapomenutou prací Phillipa Beecrofta z roku 1842. Beecroft zjistil, že čtveřice kružnic, které se navzájem dotýkají v šesti různých bodech, určují duální čtveřici kružnic, jež se navzájem dotýkají ve stejných šesti bodech tak, že každá kružnice z jedné čtveřice protíná kolmo tři kružnice druhé čtveřice v bodech vzájemného dotyku těch tří. Poznatek originálním způsobem využil k odvození významných vztahů mezi poloměry těchto kružnic.

Stahování

Publikováno

2018-01-02

Jak citovat

Leischner, P. (2018). Polibky kružnic: Philip Beecroft. Matematika–Fyzika–Informatika, 27(1), 1–8. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/377

Číslo

Sekce

Matematika