Návrh pracovného listu k apletu na zákony zachovania energie

Autoři

  • Zuzana Gibová Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach

Abstrakt

Aplety sú vhodným vyučovacím prostriedkom, pomocou ktorého sa výučba stáva atraktívnejšou a názornejšou. Aby výučba s apletmi bola efektívna, je vhodné k apletom vytvoriť pracovný list, ktorý by obsahoval inštrukcie k používaniu apletov a otázky a úlohy pomocou ktorých žiaci pochopia demonštrované javy. Článok prezentuje pracovný list vytvorený k apletu demonštrujúceho zákony zachovania energie.

Stahování

Publikováno

2018-11-08

Jak citovat

Gibová, Z. (2018). Návrh pracovného listu k apletu na zákony zachovania energie. Matematika–Fyzika–Informatika, 27(5), 365–372. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/429

Číslo

Sekce

Fyzika