Overenie pohybovej rovnice otáčavého pohybu pomocou videomerania

Autoři

  • Zuzana Gibová Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Abstrakt

V článku je prezentovaný spôsob overenia pohybovej rovnice otáčavého pohybu telesa pomocou video-experimentu s použitím rotačnej aparatúry. Súčasťou aparatúry je tyč rotujúca okolo svojho stredu so symetricky umiestnenými závažiami. Zmenou ich polohy možno meniť jej moment zotrvačnosti. Merania uhlovej dráhy rotujúcej tyče od času pre dve rôzne hodnoty momentu zotrvačnosti a pre rovnakú hodnotu momentu sily umožňujú určiť hodnoty uhlového zrýchlenia. Porovnaním hodnôt získaných z tohto experimentu a hodnôt vypočítaných sa overí platnosť pohybovej rovnice otáčavého pohybu.

Stahování

Publikováno

2022-02-28

Jak citovat

Gibová, Z. (2022). Overenie pohybovej rovnice otáčavého pohybu pomocou videomerania. Matematika–Fyzika–Informatika, 31(01), 34–45. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/578

Číslo

Sekce

Fyzika