Určenie rýchlosti elektromagnetického vlnenia pomocou dvojvodičového vedenia z videozáznamu

Autoři

  • Zuzana Gibová Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
  • Ján Kecer Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach

Abstrakt

V článku prezentujeme spôsob určenia rýchlosti elektromagnetického vlnenia z videozáznamu. Na videu je použité dvojvodičové vedenie pripojené k vysokofrekvenčnému zdroju, ktorý vytvára pri daných podmienkach medzi vodičmi stojatú elektromagnetickú vlnu.  Odmeraním polôh uzlov stojatého elektromagnetického vlnenia je možné určiť rýchlosť elektromagnetickej vlny.

Stahování

Publikováno

2021-08-31

Jak citovat

Gibová, Z., & Kecer, J. (2021). Určenie rýchlosti elektromagnetického vlnenia pomocou dvojvodičového vedenia z videozáznamu. Matematika–Fyzika–Informatika, 30(3), 200–206. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/553

Číslo

Sekce

Fyzika