Rentgenové záření ve škole i mimo školu 1

Autoři

  • Michal Klátil Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
  • Daniel Jezbera Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Abstrakt

Článek popisuje vybrané kvalitativní i kvantitativní experimenty prováděné s rentgenovou aparaturou. V článku je nejprve stručný popis rentgenové aparatury. Následují experimenty prokazující významné vlastnosti rentgenového záření, mezi něž patří pronikavost, luminiscence a další.

Stahování

Publikováno

2019-04-30

Jak citovat

Klátil, M., & Jezbera, D. (2019). Rentgenové záření ve škole i mimo školu 1. Matematika–Fyzika–Informatika, 28(2), 115–126. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/449

Číslo

Sekce

Fyzika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)