Rentgenové záření ve škole i mimo školu 2

Autoři

  • Michal Klátil Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
  • Daniel Jezbera Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Abstrakt

Tento článek popisuje měření energetického spektra rentgenky s měděnou anodou. V úvodu je vysvětlen vznik rentgenového záření a difrakce paprsků na monokrystalu. Následuje měření potvrzující Braggovu rovnici a samotné měření energetického spektra využívající nastavení do tzv. Braggovy konfigurace. Všechna měření jsou prováděná s rentgenovou komorou, která je popsána v předchozím článku: Rentgenové záření ve škole i mimo školu 1. Článek končí experimentálním ověřením hodnoty Planckovy konstanty.

Stahování

Publikováno

2019-08-28

Jak citovat

Klátil, M., & Jezbera, D. (2019). Rentgenové záření ve škole i mimo školu 2. Matematika–Fyzika–Informatika, 28(3), 207–214. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/460

Číslo

Sekce

Fyzika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)