K základním větám o pravoúhlém trojúhelníku

Autoři

  • Marie Chodorová Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
  • Jaroslav Švrček Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Článek se zabývá větami o pravoúhlém trojúhelníku, zejména Pythagorovou větou a oběma Eukleidovými větami (o odvěsnách a o výšce), a dále větami k nim obrácenými. V některých učebnicích matematiky je obráceným větám k větě Pythagorově a oběma větám Eukleidovým věnována menší pozornost. V závěru příspěvku jsou uvedeny přímé aplikace těchto vět – ilustrativní příklady, jejichž řešení se opírají především o výše zmíněně obrácené věty.

Stahování

Publikováno

2022-08-30

Jak citovat

Chodorová, M., & Švrček, J. (2022). K základním větám o pravoúhlém trojúhelníku. Matematika–Fyzika–Informatika, 31(3), 161–167. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/644

Číslo

Sekce

Matematika