Vol 25 No 4 (2016)

Školní kolo Matematické olympiády kategorie P

Časopis MFI vychází vstříc řešitelům MO a uveřejňuje zadání úloh I. kola kategorie P (programování) pro školní rok 2016/2017 jako přílohu 4. čísla 25. ročníku MFI (zadání školního kola pro kategorie A–C byly zveřejněny jako příloha 3. čísla). Další informace najdou zájemci o Matematickou olympiádu na stránkách soutěže mo.webcentrum.muni.cz a mo.mff.cuni.cz/p/.

58. ročník Fyzikální olympiády

Časopis MFI vychází vstříc řešitelům FO a uveřejňuje zadání úloh I. kola 58. ročníku soutěže (školní kolo) kategorií A, B, C, D, E, F a G (Archimédiáda) pro školní rok 2016/2017 jako přílohu 4. čísla 25. ročníku MFI. Další informace najdou zájemci o Fyzikální olympiádu na stránkách soutěže fyzikalniolympiada.cz.

Publikováno: 2016-09-04