Z historie výuky infinitezimálního počtu 2

Autoři

  • Dag Hrubý Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Tento článek je pokračováním práce [1]. První část je věnována vysokoškolským učebnicím matematické analýzy, které byly vydány v letech 1915-1984. Druhá část se zabývá středoškolskými učebnicemi matematiky z období Rakousko-Uherska. Pozornost je také věnována neschválené učebnici, kterou napsal Václav Šimerka a publikaci Infinitesimální počet od Josefa Úlehly.


[1] Hrubý, D.: Z historie výuky infinitezimálního počtu. MFI, roč. 30(2021), č. 2, s. 96–105.

Stahování

Publikováno

2022-08-30

Jak citovat

Hrubý, D. (2022). Z historie výuky infinitezimálního počtu 2. Matematika–Fyzika–Informatika, 31(3), 168–177. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/645

Číslo

Sekce

Matematika