Využití diskriminantu kvadratické rovnice

Autoři

  • Jaroslav Švrček Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
  • Dag Hrubý Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

V příspěvku jsou prezentována tři zajímavá využití vlastností diskriminantu kvadratické rovnice, přesněji – při důkazech některých typů algebraických nerovností, dále při řešení jistých typů diofantovských rovnic a konečně při vyšetřování extrémů některých funkcí – bez použití diferenciálního počtu.

Stahování

Publikováno

2017-10-29

Jak citovat

Švrček, J., & Hrubý, D. (2017). Využití diskriminantu kvadratické rovnice. Matematika–Fyzika–Informatika, 26(5), 321–327. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/364

Číslo

Sekce

Matematika