Grafy relací

Autoři

  • Dag Hrubý Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Článek je věnován binárním relacím. Jsou studovány grafy relací typu |y| = f(x), kde y = f(x) je jistá elementární funkce. Pozornost je dále věnována užití grafů relací při řešení soustav dvou rovnic o dvou neznámých v oboru reálných čísel. Na závěr je uvedeno několik úloh k procvičení dané problematiky.

Stahování

Publikováno

2022-12-01

Jak citovat

Hrubý, D. (2022). Grafy relací. Matematika–Fyzika–Informatika, 31(4), 253–260. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/672

Číslo

Sekce

Matematika