Trojúhelníkové puzzle

Autoři

  • Jana Slezáková Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Cílem předloženého příspěvku je seznámit učitele matematiky všech typů a stupňů škol s hmatovou hrou – Trojúhelníkové puzzle. Hra je určena především pro nevidomé a slabozraké žáky. Může však sloužit také učitelům matematiky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií při výuce geometrie. Trojúhelníkové puzzle je vhodným doplňkem ve výuce geometrie, neboť podporuje rozvoj manipulativních činností, napomáhá tvořivosti, podněcuje kreativitu. Hmatová hra umožní žákům intaktním (běžným, standardním), ale i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami lépe porozumět základním vztahům a vlastnostem geometrických útvarů v rovině. Pomáhá rozvíjet geometrické a kombinační myšlení, podporuje rozvoj prostorové i rovinné představivosti.

Stahování

Publikováno

2022-12-01

Jak citovat

Slezáková, J. (2022). Trojúhelníkové puzzle. Matematika–Fyzika–Informatika, 31(4), 270–274. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/674

Číslo

Sekce

Matematika