Měření magnetického dipólového momentu (magnetizace) permanentních magnetů

Autoři

  • Jiří Erhart Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci

Abstrakt

Permanentní magnety symetrických tvarů jsou použity pro určení remanentní magnetizace (magnetické polarizace) tří typů tvrdých feritů (Ferit, FeNdB a SmCo magnety). Metoda je založena na měření průběhu magnetické indukce na ose magnetu ve tvaru čtvercové desky a válce. Analytický vztah lze odvodit jako součin remanentní magnetické indukce a tvarového faktoru zahrnujícího rozměry magnetky a vzdálenost od jejího povrchu. Remanentní magnetická indukce se z naměřených dat určí fitováním závislosti metodou lineární regrese.

Stahování

Publikováno

2023-03-01

Jak citovat

Erhart, J. (2023). Měření magnetického dipólového momentu (magnetizace) permanentních magnetů. Matematika–Fyzika–Informatika, 32(1), 48–56. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/707

Číslo

Sekce

Fyzika