O jedné diofantovské rovnici

Autoři

  • Tomáš Riemel Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava

Abstrakt

Hlavním cílem příspěvku je prezentace Gaussových celých čísel při řešení kvadratické diofantovské rovnice $x^2+y^2=n$. Článek je vhodný především pro učitele, kteří se věnují péči o matematicky talentované žáky, žákům samotným a dalším zájemcům o tuto problematiku. Od čtenáře se přitom očekávají základní znalosti z oblasti komplexních čísel.

Stahování

Publikováno

2023-08-31

Jak citovat

Riemel, T. (2023). O jedné diofantovské rovnici. Matematika–Fyzika–Informatika, 32(3), 174–183. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/747

Číslo

Sekce

Matematika