Geometrická zobrazení v rovině a jejich aplikace ve vektorové grafice

Autoři

  • Jakub Mazuch Pedagogická fakulta UK, Praha – SPŠE Ječná – Jednota školských informatiků

Abstrakt

V tomto článku postupně ukazujeme aplikace běžné středoškolské matematiky ve webové grafice. Aktuální středoškolské kurikulum však není vzdělávání na středních školách v oblasti matematiky dostatečně zaměřeno na matice, které jsou v informatice klíčovým prvkem. Pokud by žáci zvládli matice, umožnilo by jim to snadněji pracovat s grafickými prvky v SVG formátu. Kromě webové grafiky se matice využívají třeba i v teorii grafů, nebo elektrotechnice.

Žáci všeobecných gymnázií jsou s maticemi seznamováni okrajově ve vyšších ročnících ve volitelných předmětech. Na jejich aplikace, ať už ve webové grafice, nebo teorii grafů již pak nezbývá čas. Domnívám se však, že na odborných školách, zaměřených na informační technologie či elektrotechniku by žáci měli být s maticemi seznámeni již na počátku studia. Navazující odborné předměty pak na těchto znalostech mohou dále stavět.

Stahování

Publikováno

2023-08-31

Jak citovat

Mazuch, J. (2023). Geometrická zobrazení v rovině a jejich aplikace ve vektorové grafice. Matematika–Fyzika–Informatika, 32(3), 207–217. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/752

Číslo

Sekce

Informatika