Superelipsa a superformule

Luděk Spíchal

Abstrakt


V článku je ukázáno, že mnoho přirozeně se vyskytujících tvarů je možné modelovat pomocí transformace navržené Johanem Gielisem. Hlavní část článku se zabývá transformací superelipse. Příklady transformací byly vytvořeny pomocí softwaru Geogebra a SAS/STAT.

Full Text: PDF
© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko