Prostorové analogie dvou planimetrických vět

Autoři

  • Jaroslav Švrček Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou analogických tvrzení v rovině a v prostoru, speciálně pak prostorovou analogií Pythagorovy věty (Faulhaberova věta) a dále Thaletovy věty, kterou poprvé popsal významný český matematik Miroslav Fiedler.

Stahování

Publikováno

2014-03-03

Jak citovat

Švrček, J. (2014). Prostorové analogie dvou planimetrických vět. Matematika–Fyzika–Informatika, 23(2), 81–85. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/118

Číslo

Sekce

Matematika