Niekoľko príkladov k iracionálnym číslam

Autoři

  • Andrea Kanáliková Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
  • Jana Pócsová Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, TU, Košice

Abstrakt

Súčasné učebnice matematiky obsahujú malé množstvo úloh, ktoré by rozvíjali algebraickú a hlavne geometrickú predstavu pojmu iracionálneho čísla. Rozvoj tejto predstavy je dôležitý najmä kvôli vytváraniu si komplexného pohľadu na matematiku a tiež pre potreby vysokoškolskej matematiky, ktorá pojmy matematickej analýzy stavia práve na množine reálnych čísel. Preto v článku prinášame tri úlohy zamerané na rozvoj predstavy a práce s iracionálnym číslom. V článku okrem úloh uvádzame ich podrobné riešenie a ďalšie námety na diskusiu ohľadom ponúkaných úloh. Dve z úloh sú zamerané práve na rozvoj geometrickej predstavy pričom jedna z  nich vychádza z úloh typu Sangaku.

Stahování

Publikováno

2014-11-02

Jak citovat

Kanáliková, A., & Pócsová, J. (2014). Niekoľko príkladov k iracionálnym číslam. Matematika–Fyzika–Informatika, 23(5), 329–336. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/162

Číslo

Sekce

Matematika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)