Bádateľský prístup k výučbe trojuholníkov

Autoři

  • Stanislav Lukáč Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

Abstrakt

Základom bádateľskej koncepcie vzdelávania je identifikácia výskumných otázok, hľadanie odpovedí a vhodných argumentov na ich zdôvodnenie. V článku sú predstavené dva námety na skúmanie vybraných vlastností trojuholníkov, ktoré môžu prispieť k rozvoju bádateľských zručností žiakov na strednej škole. Pri hľadaní vzťahov medzi skúmanými objektmi môžu žiaci experimentovať s dynamickými konštrukciami v prostredí programu Geogebra. Súčasťou článku je návrh postupov, ako priviesť žiakov k zdôvodneniu objavených experimentálnych zistení.

Stahování

Publikováno

2014-11-02

Jak citovat

Lukáč, S. (2014). Bádateľský prístup k výučbe trojuholníkov. Matematika–Fyzika–Informatika, 23(5), 337–351. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/163

Číslo

Sekce

Matematika