Diagnostika žiackych miskoncepcií v pravdepodobnosti

Autoři

  • Tadeáš Gavala Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice, Slovensko
  • Stanislav Lukáč Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

Abstrakt

Formatívne hodnotenie vyžaduje od učiteľa analýzu informácií získaných v interakcii so žiakmi a jej využitie pre poskytovanie zmysluplnej spätnej väzby umožňujúcej zvýšiť efektívnosť učenia. Dôležitým predpokladom pre účinné aplikovanie formatívneho hodnotenia je, aby učiteľ poznal typické chyby žiakov a miskoncepcie, ktorých príčinou je neporozumenie základných pojmov a vzťahov. V našom výskume sme sa zamerali na diagnostikovanie miskoncepcií v pravdepodobnosti, pri klasifikácii ktorých sme vychádzali z prác viacerých autorov. V článku sú prezentované dva hodnotiace hárky obsahujúce dvojice úloh na diagnostikovanie vybraných miskoncepcií. Na základe analýzy žiackych riešení sú v článku spracované metodické odporúčania pre odhaľovanie a elimináciu vybraných miskoncepcií vo výučbe pravdepodobnosti na strednej škole.

Stahování

Publikováno

2018-05-03

Jak citovat

Gavala, T., & Lukáč, S. (2018). Diagnostika žiackych miskoncepcií v pravdepodobnosti. Matematika–Fyzika–Informatika, 27(3), 180–191. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/401

Číslo

Sekce

Matematika