Demonstrační experimenty se skenerem a dokumentovou kamerou

Autoři

  • Čeněk Kodejška Gymnázium Nový Bydžov
  • Adam Černohorský Gymnázium Nový Bydžov
  • Lukáš Pavel Gymnázium Nový Bydžov

Abstrakt

V této práci je ukázáno několik demonstračních experimentů se skenerem a dokumentovou kamerou. Skener je využit jako fyzikální pomůcka, která umožňuje zaznamenat průběh kmitů ve formátu JPG. Tento skenogram pak názorně žákům ukáže časový průběh kmitavého pohybu kyvadla nebo pružiny. Skener byl dále využit pro snímání difrakčního obrazce (ohybových maxim) vzniklého průchodem laserového paprsku difrakční mřížkou (plastové CD). Ze vzdálenosti maxim pak lze vypočítat vlnovou délku laserového světla.
Dokumentová kamera byla využita ke snímání experimentů z oblasti paprskové optiky. S využitím milimetrového papíru se zakreslenými souřadnými osami lze ze skenogramu určit úhel odrazu nebo úhel lomu a ověřit tak platnost Snellova zákona.
Skener, CD, laserové ukazovátko i dokumentová kamera jsou žákům dobře známy, takže je pravděpodobné, že tyto experimenty vzbudí mezi studenty zájem a vyvolají mezi nimi vzájemně motivační diskuzi.

Stahování

Publikováno

2015-01-04

Jak citovat

Kodejška, Čeněk, Černohorský, A., & Pavel, L. (2015). Demonstrační experimenty se skenerem a dokumentovou kamerou. Matematika–Fyzika–Informatika, 24(1), 52–59. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/182

Číslo

Sekce

Fyzika