Tři nové fyzikální experimenty se zvukovou kartou PC

Autoři

  • Čeněk Kodejška Gymnázium Nový Bydžov

Abstrakt

Tři nové fyzikální experimenty se zvukovou kartou PC V této práci jsou představeny tři nové experimenty se zvukovou kartou. Za prvé bylo diskutováno měření rychlosti zvuku z Dopplerova jevu, který je při kruhovém pohybu modulován vzniklými rázy, dále byla navržena zcela nová metoda maximální kapky pro měření povrchového napětí kapalin a nakonec byl měřen modul pružnosti různých látek z frekvence kmitů jednostranně vetknuté destičky obdélníkového průřezu.

Výhodou všech experimentů je cenová dostupnost použitých pomůcek a základního vybavení, jednoduchost provedení experimentů a možnost jejich realizace v rámci laboratorních cvičení.

Nevýhodou, zejména pro žákovská měření, může být požadavek velké přesnosti při určování a měření dílčích veličin, jako např. velikosti kapky při měření povrchového napětí nebo tloušťky destičky při měření modulu pružnosti. I přes výše uvedené nevýhody bylo nicméně na základě testování a evaluace výsledků laboratorních cvičení konstatováno, že žáky lze novými metodami motivovat k poznávání nových fyzikálních zákonů či alternativních měřících postupů.

Stahování

Publikováno

2015-02-27

Jak citovat

Kodejška, Čeněk. (2015). Tři nové fyzikální experimenty se zvukovou kartou PC. Matematika–Fyzika–Informatika, 24(2), 109–123. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/194

Číslo

Sekce

Fyzika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>