Přibližná trisekce úhlu užitím geometrické posloupnosti

Autoři

  • Čeněk Kodejška Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov

Abstrakt

Trisekce úhlu společně s dvojnásobením krychle a kvadraturou kruhu patří mezi tři úlohy starověku zformulované už v 5. století př. n. l., které jsou známy jako tři klasické problémy antické matematiky. Tento článek se zabývá přibližnou konstrukcí trisekce úhlu, jejíž nepřesnost činí přibližně 0,1 %. Jednoduchá konstrukce používá pouze pravítka a kružítka, a je proveditelná v malém počtu kroků. Metoda využívá současně vlastnosti konečného součtu nekonečné geometrické řady.

Stahování

Publikováno

2020-01-29

Jak citovat

Kodejška, Čeněk. (2020). Přibližná trisekce úhlu užitím geometrické posloupnosti. Matematika–Fyzika–Informatika, 29(1), 18–20. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/481

Číslo

Sekce

Matematika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>