Rozklady na součet

Autoři

  • Pavel Töpfer Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Abstrakt

Další článek ze série věnované úlohám matematické olympiády – kategorie P (programování) popisuje jednu soutěžní úlohu domácího kola z roku 1989 a její zajímavou modifikaci. Naším úkolem je nalézt všechny různé rozklady daného přirozeného čísla na součet kladných celých sčítanců a určit počet takových rozkladů. Zatímco k vypsání všech rozkladů použijeme rekurzi, pro určení jejich počtu výhodně využijeme metodu dynamického programování.

Stahování

Publikováno

2015-09-01

Jak citovat

Töpfer, P. (2015). Rozklady na součet. Matematika–Fyzika–Informatika, 24(4), 312–318. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/226

Číslo

Sekce

Informatika