Vol 28 No 4 (2019)

69. ročník Matematické olympiády, kategorie P

Časopis MFI vychází vstříc řešitelům MO a uveřejňuje zadání úloh I. kola 69. ročníku soutěže (domácí část) a kategorie P (programování) jako přílohu 4. čísla 28. ročníku MFI. Další informace najdou zájemci o Matematickou olympiádu na stránkách soutěže mo.mff.cuni.cz/p/.

61. ročník Fyzikální olympiády

Časopis MFI vychází vstříc řešitelům FO a uveřejňuje zadání úloh I. kola 61. ročníku soutěže (školní kolo) kategorií A, B, C, D, E, F a G (Archimédiáda) pro školní rok 2019/2020 jako přílohu 4. čísla 28. ročníku MFI. Další informace najdou zájemci o Fyzikální olympiádu na stránkách soutěže fyzikalniolympiada.cz.

Celé číslo v jednom souboru:

Publikováno: 2019-10-31