Nejlevnější vaření

Autoři

  • Pavel Töpfer Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Abstrakt

Článek ze série věnované úlohám Matematické olympiády – kategorie P (programování) diskutuje různé možnosti řešení jedné teoretické soutěžní úlohy z krajského kola konaného ve školním roce 2017/18. Úkolem je nalézt způsob, jak nejlevněji uvařit jídlo pomocí zadaného seznamu receptů. Jsou přitom dány vstupní ceny jednotlivých surovin a jídla uvařená podle jednotlivých receptů můžeme používat jako vstup pro další navazující recepty. Algoritmy řešící tuto úlohu jsou analogií známých grafových algoritmů pro určení nejkratších vzdáleností v ohodnoceném grafu: algoritmu Bellmanova-Fordova a Dijkstrova. Článek uvádí i stručný nástin těchto dvou grafových algoritmů. Kromě detailního rozboru úlohy najdeme v článku tři základní varianty řešení s různou časovou složitostí. Dvě z těchto řešení jsou zapsána i ve formě ukázkového programu.

Stahování

Publikováno

2020-01-29

Jak citovat

Töpfer, P. (2020). Nejlevnější vaření. Matematika–Fyzika–Informatika, 29(1), 69–77. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/487

Číslo

Sekce

Informatika