Důkazy a důkazové úlohy v planimetrii

Autoři

  • Lenka Juklová Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
  • Jaroslav Švrček Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Článek je věnován různým typům důkazových úloh a metodám důkazů při řešení planimetrických úloh. Každý ze čtyř základních typů důkazů je prezentován při řešení vhodných vybraných úloh.

Stahování

Publikováno

2019-04-30

Jak citovat

Juklová, L., & Švrček, J. (2019). Důkazy a důkazové úlohy v planimetrii. Matematika–Fyzika–Informatika, 28(2), 92–101. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/446

Číslo

Sekce

Matematika