Počítačová grafika, 1. část

Autoři

  • Eduard Bartl Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Počítačová grafika je zajímavou a bezesporu důležitou informatickou disciplínou, která se zabývá metodami pro tvorbu a manipulaci digitálního obrazu, případně digitální animace (někdy je počítačovou grafikou také nazýván předmět zájmu této disciplíny, tedy právě zmíněný digitální obraz nebo animace). Přes svoji důležitost je jí ve výuce informatiky zpravidla věnováno málo nebo vůbec žádný prostor. Cílem tohoto několikadílného příspěvku tedy je poskytnout čtenáři (zejména učiteli nebo studentovi na střední škole) základní vhled do této disciplíny formou, která je – alespoň podle skromného názoru autora – v určitém ohledu neotřelá.

Stahování

Publikováno

2020-04-30

Jak citovat

Bartl, E. (2020). Počítačová grafika, 1. část. Matematika–Fyzika–Informatika, 29(2), 138–148. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/495

Číslo

Sekce

Informatika