Peer instruction a výuka podobnosti

Autoři

  • Tomáš Zadražil Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Abstrakt

Článek je věnován metodě aktivního učení peer instruction, jejíž efektivita stojí zejména na skupinových diskuzích nad obtížnější konceptuální otázkou - nad takzvaným KoncepTestem. V úvodu článku je představena metoda peer instruction. Následující část podává přehled praktických rad pro efektivní implementaci metody ve výuce matematiky a sumarizuje relevantní výsledky výzkumné práce autora článku. Závěrečná pasáž obsahuje konkrétní příklad implementace peer instruction ve výuce podobnosti na vyšším stupni základní školy.

Stahování

Publikováno

2021-02-26

Jak citovat

Zadražil, T. (2021). Peer instruction a výuka podobnosti. Matematika–Fyzika–Informatika, 30(1), 1–17. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/524

Číslo

Sekce

Matematika