Fyzikální experimenty se zvukovou kartou PC

Autoři

  • Čeněk Kodejška Gymnázium Nový Bydžov
  • Anežka Raichová Gymnázium Nový Bydžov
  • Jiří Berný Gymnázium Nový Bydžov
  • Lukáš Kozák Gymnázium Nový Bydžov

Abstrakt

Příspěvek se zabývá návrhem fyzikálních experimentů, ve kterých lze s úspěchem využít zvukovou kartu počítače jako měřícího zařízení a ve kterých se používají cenově dostupné fyzikální pomůcky jako např. laserové ukazovátko, fotodioda, elektretový mikrofon apod. Výhodou námi navržených experimentů je zejména nízká pořizovací cena základních pomůcek a skutečnost, že všechny navržené experimenty si může student kdykoliv doma zopakovat za předpokladu, že vlastní počítač. Pro záznam a vyhodnocení naměřeného signálu a hodnot měřených fyzikálních veličin jsou využity freewarové programy Free Audio Editor a Visual Analyser.

Stahování

Publikováno

2013-08-25

Jak citovat

Kodejška, Čeněk, Raichová, A., Berný, J., & Kozák, L. (2013). Fyzikální experimenty se zvukovou kartou PC. Matematika–Fyzika–Informatika, 22(4), 264–271. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/62

Číslo

Sekce

Fyzika