Několik poznámek k učivu o Sluneční soustavě

Autoři

  • Leontýna Šlégrová Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
  • Jan Šlégr Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Abstrakt

Výuka tématu Sluneční soustavy na střední škole není v žádném případě jednoduchá. Na jedné straně existuje celá řada rozličných terminologických nejasností, na straně druhé výuka často sklouzává k memorování různých izolovaných faktů, které lze během několika málo sekund najít na Internetu. V tomto článku jednak přinášíme shrnutí důležitých faktů o rozdělení těles ve Sluneční soustavě, které v minulosti prošlo turbulentním vývojem, jednak ukázky několika typových úloh, pomocí kterých lze podpořit výuku tématu Sluneční soustavy.

Stahování

Publikováno

2022-12-01

Jak citovat

Šlégrová, L., & Šlégr, J. (2022). Několik poznámek k učivu o Sluneční soustavě. Matematika–Fyzika–Informatika, 31(4), 279–288. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/676

Číslo

Sekce

Fyzika