Demonstrační mikrovlnný radiometr pro školní použití

Autoři

  • Leontýna Břízová Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
  • Michaela Křížová Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
  • Jan Šlégr Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Abstrakt

Článek popisuje konstrukci jednoduchého mikrovlnného radiometru, který lze použít k de­monstračním účelům, a to nejen ve výuce astrofyziky, ale i k účinné podpoře výkladu pole záření absolutně černého tělesa. Pro žáky je obvykle velmi překvapivé zjištění, že i oni sami vyzařují elektromagnetické záření na frekvencích řádu desítek GHz. Zařízení využívá běžně dostupné komponenty satelitní televize, které lze zakoupit řádově za stokoruny, a jednoduché zapojení diodového detektoru.

Stahování

Publikováno

2018-05-03

Jak citovat

Břízová, L., Křížová, M., & Šlégr, J. (2018). Demonstrační mikrovlnný radiometr pro školní použití. Matematika–Fyzika–Informatika, 27(3), 216–222. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/405

Číslo

Sekce

Fyzika

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)