Úlohy pro výuku JavaScriptu z předmětu Programování 1

Autoři

  • Filip Frank Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni
  • Miroslav Zíka Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni

Abstrakt

Předmět Programování 1 pro vzdělávání si klade za cíl seznámit studenty KVD FPE ZČU v Plzni se základy programování. Studenti jsou uvedeni do problematiky programování v programovacím jazyku JavaScript a seznámí se po teoretické i praktické stránce s elementárními základy programování se zvláštním zřetelem ke vzdělávání. Jednou z variant řešící různorodou úroveň studentů je kooperace nadanějších, zkušenějších studentů, se slabšími. Díky tomu má vyučující šanci individuálně pomoci studentům zvládající výuku s velkými obtížemi. Studenti, kteří mají jen drobné nejasnosti, je obvykle vyřeší právě vzájemnou spoluprací. Zmíněná forma výuky navíc pomáhá fixovat poznatky studentům s vyššími zkušenostmi a současně rozvíjí jejich pedagogické kompetence. V článku přináším příklady několika osvědčených úloh.

Stahování

Publikováno

2022-12-01

Jak citovat

Frank, F., & Zíka, M. (2022). Úlohy pro výuku JavaScriptu z předmětu Programování 1. Matematika–Fyzika–Informatika, 31(4), 303–314. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/679

Číslo

Sekce

Informatika