Ohlédnutí za obdobím heuristického poznávání ve fyzice

Bohumil Vybíral

Abstrakt


Předložená stať pojednává o klíčovém poznávání člověka v letech 1785 až 1905, které v průběhu těchto 120 let znamenalo výrazný pokrok v uvedených oblastech: V propojení a obohacení nauky o elektřině a magnetismu, ve vytvoření teorie elektromagnetického pole, v předpovědi a prokázání existence elektromagnetického vlnění/záření a jejího propojení s naukou o světle, přičemž vše vyústilo ve speciální relativitu, která přinesla výraznou změnu poznatků o prostoru a čase a energii.

Full Text: PDF
© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko