Experimenty ve školské fyzice dříve a nyní

Autoři

  • Bohumil Vybíral Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Abstrakt

Předložená stať pojednává o experimentech ve školské fyzice v uplynulých třech staletích. Ukazuje se, že podíl reálných experimentů v současné výuce fyziky zmenšuje. To mj. způsobuje, že fyzika je ve škole málo oblíbeným předmětem.

Stahování

Publikováno

2015-09-01

Jak citovat

Vybíral, B. (2015). Experimenty ve školské fyzice dříve a nyní. Matematika–Fyzika–Informatika, 24(4), 274–292. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/223

Číslo

Sekce

Fyzika