Vol 23 No 3 (2014)

Jako přílohu 3. čísla časopisu uveřejňujeme úlohy domácí části I. kola 64. ročníku MO pro školní rok 2014/2015 (kategorie A, B, C). Další informace najdou zájemci o Matematickou olympiádu na stránkách soutěže http://mo.webcentrum.muni.cz.
Publikováno: 2014-05-01

Matematika

Fyzika

Celé číslo ke stažení v jednom souboru