Zamyšlení nad pojmem energie

Autoři

  • Bohumil Vybíral Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Abstrakt

Předložená stať pojednává o správném a nesprávném užívání pojmu energie. Navrhuje dva způsoby, jak problém vyřešit. V prvním případě užívat pojem energie jen v případech, kdy jde o fyzikální veličinu. Jinak použít opis užitím pojmu „energiový“ případně „energetický“. Druhé řešení navrhuje pro fyzikální veličinu, popisující energiový stav objektu, nový výraz „energita“.

Stahování

Publikováno

2016-05-01

Jak citovat

Vybíral, B. (2016). Zamyšlení nad pojmem energie. Matematika–Fyzika–Informatika, 25(3), 189–202. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/271

Číslo

Sekce

Fyzika