Přírodozpyt jako vyučovací předmět mezi lety 1869 a 1939

Autoři

  • Bohumila Kroupová Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
  • Bohumil Vybíral Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Abstrakt

V článku je nastíněn vývoj školství od vydání velkého říšského zákonu v roce 1869 do druhé světové války. V tomto období bylo školství poměrně stabilní, nedocházelo ke změnám, jak to bylo obvyklé v období po 2. světové válce. I výuka přírodozpytu byla velmi podobná v celém období. Přírodozpyt jako vyučovací předmět spojoval fyziku a chemii, takže byl kladen velký důraz na mezipředmětové vztahy. Osnovy byly psány tak, aby učivo bylo možné uplatnit v praktickém životě, v zemědělství, hospodářství a domácnosti. Článek také zachycuje rozdíl mezi učivem v obecné škole a škole měšťanské.

Stahování

Publikováno

2014-05-01

Jak citovat

Kroupová, B., & Vybíral, B. (2014). Přírodozpyt jako vyučovací předmět mezi lety 1869 a 1939. Matematika–Fyzika–Informatika, 23(3), 187–200. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/135

Číslo

Sekce

Fyzika