Opakované úseky posloupnosti

Autoři

  • Pavel Töpfer Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Abstrakt

Další článek ze seriálu úloh matematické olympiády – kategorie P (programování) řeší jednu z úloh školního roku 1986/1987, kdy soutěž kategorie P teprve vznikala. Jedná se o úlohu zaměřenou na hledání opakujících se úseků v posloupnosti čísel. Důležitým kritériem při řešení úlohy je zlepšování časové a prostorové složitosti zvoleného algoritmu. Článek prezentuje zadání úlohy a několik variant řešení ve formě počítačového programu.

Stahování

Publikováno

2015-01-04

Jak citovat

Töpfer, P. (2015). Opakované úseky posloupnosti. Matematika–Fyzika–Informatika, 24(1), 60–64. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/183

Číslo

Sekce

Informatika