Navlékání korálků

Autoři

  • Pavel Töpfer Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Abstrakt

Článek ze série věnované úlohám matematické olympiády – kategorie P (programování) diskutuje různé možnosti řešení jedné praktické soutěžní úlohy z ústředního kola konaného ve školním roce 2017/18. Úkolem je sestavit z posloupnosti různobarevných korálků co nejdelší náhrdelník, v němž jsou korálky uspořádány podle svého barevného odstínu. Každý korálek můžeme navléknout na šňůrku zleva nebo zprava, nebo ho také můžeme vynechat. Algoritmus navazuje na velmi známou úlohu vybrat z dané posloupnosti čísel co nejdelší rostoucí podposloupnost, s níž se soutěžící seznámili ve školním kole. Kromě detailního rozboru úlohy najdeme v článku tři základní varianty řešení s různou časovou složitostí. Dvě z těchto řešení jsou zapsána i ve formě ukázkového programu.

Stahování

Publikováno

2019-08-28

Jak citovat

Töpfer, P. (2019). Navlékání korálků. Matematika–Fyzika–Informatika, 28(3), 229–235. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/462

Číslo

Sekce

Informatika