Aritmetický průměr posloupnosti

Autoři

  • Pavel Töpfer Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Abstrakt

Článek ze série věnované úlohám matematické olympiády – kategorie P (programování) diskutuje různé možnosti řešení jedné soutěžní úlohy krajského kola ze školního roku 2013/14. Úkolem je nalézt v posloupnosti čísel co nejdelší souvislý úsek, jehož aritmetický průměr je roven zadané hodnotě. Článek demonstruje různé programátorské postupy, které lze využít pro zvýšení časové efektivity řešení, jako jsou předvýpočet, prefixové součty posloupnosti nebo vhodně seřazení dat. Kromě detailního rozboru úlohy najdeme v článku tři základní varianty řešení zapsané i ve formě ukázkového programu.

Stahování

Publikováno

2019-01-28

Jak citovat

Töpfer, P. (2019). Aritmetický průměr posloupnosti. Matematika–Fyzika–Informatika, 28(1), 67–73. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/443

Číslo

Sekce

Informatika