Překlady v kombinatorice

Autoři

  • Pavel Šalom Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha
  • Michal Rolínek Matematicko–fyzikální fakulta UK, Praha

Abstrakt

Článek představuje několik úloh z připravovaného výukového materiálu o středoškolské kombinatorice. Jeho snahou je rozvíjet kombinatorické myšlení pomocí úloh, které jsou žákům předkládány dříve než výklad teorie a zavedení pojmů. Článek se zaměřuje na hledání vnitřních souvislostí mezi úlohami, jejichž zadání jsou různá, avšak skrývá se v nich stejná kombinatorická myšlenka. Jde vlastně o „překlad“ jedné úlohy na druhou. Pomocí překladů ukazujeme například, proč se v Pascalově trojúhelníku objevují kombinační čísla, kombinatorický důkaz binomické věty, nebo jak spočítat součet 12 + 22 + ... + n2. A to vše se děje v podstatě „bez počítání“.

Stahování

Publikováno

2015-05-01

Jak citovat

Šalom, P., & Rolínek, M. (2015). Překlady v kombinatorice. Matematika–Fyzika–Informatika, 24(3), 171–176. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/204

Číslo

Sekce

Matematika