Ohlédnutí za obdobím heuristického poznávání ve fyzice

Autoři

  • Bohumil Vybíral Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Abstrakt

Předložená stať pojednává o klíčovém poznávání člověka v letech 1785 až 1905, které v průběhu těchto 120 let znamenalo výrazný pokrok v uvedených oblastech: V propojení a obohacení nauky o elektřině a magnetismu, ve vytvoření teorie elektromagnetického pole, v předpovědi a prokázání existence elektromagnetického vlnění/záření a jejího propojení s naukou o světle, přičemž vše vyústilo ve speciální relativitu, která přinesla výraznou změnu poznatků o prostoru a čase a energii.

Stahování

Publikováno

2020-01-29

Jak citovat

Vybíral, B. (2020). Ohlédnutí za obdobím heuristického poznávání ve fyzice. Matematika–Fyzika–Informatika, 29(1), 32–44. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/484

Číslo

Sekce

Fyzika