Kruhová inverze a její aplikace

Autoři

  • Naděžda Guseva Moskevská státní pedagogická univerzita
  • Anastasia Ivakina Moskevská státní pedagogická univerzita
  • Marie Chodorová Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Článek se zabývá kruhovou inverzí. Kruhová inverze jakožto zobrazení v rovině je zajímavá také tím, že pomocí ní lze řešit Apolloniovy úlohy, které nejsou řešitelné středoškolskými prostředky. V článku jsou vyřešeny dvě Apolloniovy úlohy. V první úloze, která je řešitelná i pomocí mocnosti bodu ke kružnici, je popsáno, jak kruhovou inverzi zadat, aby řešení úlohy byla co nejefektivnější. V druhé úloze, která už není řešitelné středoškolskými prostředky, je aplikován postup z první úlohy.

Stahování

Publikováno

2016-02-28

Jak citovat

Guseva, N., Ivakina, A., & Chodorová, M. (2016). Kruhová inverze a její aplikace. Matematika–Fyzika–Informatika, 25(2), 84–89. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/255

Číslo

Sekce

Matematika