Pravidelný sedmnáctiúhelník

Autoři

  • Marie Chodorová Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
  • Lenka Juklová Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

Abstrakt

Sedmnáctiúhelník je po trojúhelníku a pětiúhelníku dalším pravidelným -úhelníkem sprvočíselnou hodnotou , který lze přesně eukleidovsky zkonstruovat. Tvrzení o jeho přesné konstrukci vyslovil J. Gauss jako větu. V článku je uveden nástin důkazu této věty a konstrukce popsaná A. Strnadem. Při konstrukci je názorně ukázáno propojení algebry a eukleidovské geometrie.

Stahování

Publikováno

2020-08-31

Jak citovat

Chodorová, M., & Juklová, L. (2020). Pravidelný sedmnáctiúhelník. Matematika–Fyzika–Informatika, 29(3), 161–170. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/502

Číslo

Sekce

Matematika