Představy mladších žáků o gravitačním působení

Autoři

  • Eva Hejnová Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Abstrakt

V článku je prezentován výzkum představ mladších žáků (4. až 6. ročník základní školy) o gravitačním působení. V této oblasti se lze setkat s celou řadou miskoncepcí, z nichž mnohé přetrvávají až do dospělosti. Protože většina výzkumů pochází zejména z 80. let minulého století, zajímalo nás, jaký je v této oblasti aktuální stav. Naší výzkumnou otázkou bylo zjistit, jak se představy mladších žáků o gravitaci s věkem mění, resp. které miskoncepce u žáků přetrvávají. Výzkum byl realizován pomocí úloh typu concept cartoons.

Pro srovnání uvádíme také výsledky průzkumu, který jsme provedli u studentů učitelství pro 1. stupeň základní školy. V návaznosti na naše zjištění pak upozorňujeme na některá problémová místa v metodických textech a v učebnicích přírodovědy pro 4. a 5. ročník a předkládáme doporučení pro výuku, jež mohou učitelům pomoci, aby u svých žáků rozvíjeli správné představy o gravitačním působení.

Stahování

Publikováno

2017-09-04

Jak citovat

Hejnová, E. (2017). Představy mladších žáků o gravitačním působení. Matematika–Fyzika–Informatika, 26(4), 298–304. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/356

Číslo

Sekce

Fyzika