Testování vědeckého myšlení

Autoři

  • Eva Hejnová Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Abstrakt

V článku jsou prezentovány vybrané výsledky výzkumu realizovaného v roce 2017, v rámci kterého jsme pomocí Lawsonova testu vědeckého uvažování zjišťovali úroveň vědeckého myšlení u 165 žáků 9. ročníků základních škol a jedné kvarty víceletého gymnázia v Ústeckém kraji. Lawsonův test umožňuje hodnotit vědecké myšlení v několika oblastech, které nejsou nezávislé, ale vytvářejí určitou hierarchii, tj. úspěšné zvládnutí dovedností vyšší úrovně předpokládá zvládnutí dovedností nižší úrovně. V příspěvku prezentujeme výsledky našeho výzkumu, které ukázaly nízkou úroveň dovedností vědeckého myšlení u testované skupiny žáků, a navrhujeme možné způsoby nápravy námi zjištěných skutečností.

Stahování

Publikováno

2018-11-08

Jak citovat

Hejnová, E. (2018). Testování vědeckého myšlení. Matematika–Fyzika–Informatika, 27(5), 350–359. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/427

Číslo

Sekce

Fyzika