Úlohy rozvíjející dovednost identifikace a kontroly proměnných

Autoři

  • Eva Hejnová Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Abstrakt

V článku je diskutována jedna z dovedností vědeckého myšlení, kterou je identifikace a kontrola proměnných. U této dovednosti se v mnoha mezinárodních i českých výzkumech ukázalo, že činí problémy nejen žákům základních a středních škol, ale často i studentům škol vysokých. V příspěvku prezentujeme ukázky několika různě obtížných úloh zaměřených na rozvoj této dovednosti a na jedné úloze ilustrujeme i možnost využití metody Concept Cartoons pro procvičování této dovednosti na základních školách. Úlohy prezentované v článku mohou dobře posloužit jako průprava pro plánování a navrhování vhodných kontrolovaných experimentů i vyvozování správných závěrů ze zjištěných výsledků.

Stahování

Publikováno

2021-11-30

Jak citovat

Hejnová, E. (2021). Úlohy rozvíjející dovednost identifikace a kontroly proměnných. Matematika–Fyzika–Informatika, 30(4), 287–298. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/563

Číslo

Sekce

Fyzika